Bakat på gotland

Gotländskt bröd sedan 1881
Eskelunds Hembageri AB etablerades 1881.
Ägaren Håkan Jakobsson är tredje generationen bagare i familjen.

Affärsidén är att tillverka och leverera matbröd , frukostbröd och kaffebröd till högsta kvalitet. Allt med största produktsäkerhet och miljöhänsyn.

Redan 1996 genomförde bageriet en första miljöanalys, där man tittar på företagets produktion ur ett systemekologiskt perspektiv. Miljöanalysen går bra att rekvirera från Eskelunds.


Bagare sedan generationer

Eskelunds Hembageri startade redan 1881 på Södra Murgatan i världsarvsstaden Visby.

Håkan Jakobsson som äger bageriet är tredje generationens bagare i familjen. Idag har bageriet flyttat till mer produktionsvänliga lokaler i östra Visby.

Men oavsett hur modernt och framåtblickande Eskelunds Hembageri är så lyser vår historia igenom. Bröd på gotländska bakas på Gotland, med kärlek och mjöl.


Bröd på Gotländska

Om vårt bröd kunde tala skulle det ha en skön gotländsk dialekt.
Mjuka diftonger och en sjungande satsmelodi.
Brödet från Eskelunds Hembageri är särpräglat och speciellt precis som vår hemö.

Några av våra bröd talar även ”reidu haimländsku” (riktigt gutamål).
Det är vår klassiska Gotlandslimpa,
vårt speciella vörtbröd som bakas med vört från Gotlands Bryggeier
eller vårt Morotsbröd med KRAV-märkta morötter från Widegrens gård i Roma.
Det är det vi kallar gotländsk brödkultur när den är som bäst.


Vi bakar med våra sju sinnen

Vi har sinne för bröd. Inte bara våra vanliga fem sinnen
utan vi lägger gärna till två, som vi tycker är viktiga att ta hänsyn till.

Smaksinnet – Alltid det viktigaste. Ett bröd ska smaka gott.
Och det ska finnas en sort för varje smak. Det har vi.
Leksinnet – Stick in näsan i vårt bageri så förstår du hur vi har det.
Doften av nybakat bröd. Finns det något ljuvligare?
Synintryck – Bröd skall vara vackert att se på.
Det ska pryda sin plats i brödkorgen till varje måltid.
Hörselsinnet – Tänk själv på ljudet av den frasiga skorpan på en perfekt bakad baguette.
Du förstår säkert vad vi menar.
Känselsinnet – Lätt eller med tyngd. Mjukt eller med tuggmotstånd?
Det beror på vilket bröd du väljer. Du kan räkna med att vi har tänkt på konsistensen.
Miljökänsla – Eftersom vi är på världens vackraste ö är det självklart att vi lämnar den i bästa möjliga skick åt våra barn.
Vi har arbetat med miljöanalyser och HACCP långt innan det blev modernt.
Det är en del av vårt varumärke.
Smaksinnet – Vi har bakat sedan generationer.
Gotländsk brödkultur ligger nedärvt i generna.
Inte bara brödkultur utan matkultur överhuvudtaget.
Företaget utvecklar hela tiden sig och sina och produkterna för att passa i tiden och vad just du vill äta.
Därför är vi aktiva i Matön Gotland som jobbar för att sprida gotländska livsmedel över hela Sverige.


Miljö och kvalitet är i fokus

Eskelunds Hembageri har genomfört och arbetar efter HACCP.
HACCP står för Hazard Analysis Critical Control Points,
det vill säga riskanalys av kritiska styrpunkter.
Metod som utvecklades i USA av NASA under 50-60 talen för att undvika
att astronauterna blev sjuka av maten under rymdfärderna.
HACCP-systemet har sedan spritt sig till livsmedelsindustrin över hela världen.

Vi kallar det gotländsk brödkultur när den är som bäst!